naar top
CC Ter Dilft
Ticketing praktisch
vr 25 september 2020

Wij verwelkomen je veilig!

Vrijdag 25/09 starten we de ticketverkoop en inschrijvingen voor najaar 2020. In deze tijden verloopt dat net even anders...

Vanaf vrijdag 25/09 starten we ticketverkoop en inschrijvingen voor alle activiteiten tot midden januari 2021.

Voorlopig is er geen voorrang voor Vriendenpassers: de tijdsdruk en timing van evenementen maken dit onmogelijk.

We werken voortdurend hard achter de schermen om jullie zo veilig en comfortabel mogelijk te ontvangen. Hiervoor hanteren we een aantal praktische richtlijnen:

 • Alle activiteiten worden systematisch getoetst aan de actuele maatregelen en worden indien nodig bijgestuurd qua publiekscapaciteit, -opstelling of organisatie.
 • We nemen in Ter Dilft alle mogelijke voorzorgen om ons publiek in de meest veilige omstandigheden te verwelkomen en te begeleiden naar hun activiteit. 
 • We besteden extra aandacht aan gerichte communicatie bij elke activiteit.
 • We vragen alle bezoekers (12+) om een mondmasker te dragen, afstandsregels te respecteren en handhygiëne te verzorgen om zichzelf en hun omgeving te beschermen. Er zijn alcoholgels beschikbaar op verschillende locaties in Ter Dilft.

Voor de podiumactiviteiten en films hanteren we volgende principes:

 • We passen onze zaalcapaciteiten systematisch aan aan de geldende voorschriften.
 • We vragen iedereen om vooraf per bubbel tickets te bestellen. Onder 'bubbel' verstaan we alle leden van het gezin + maximum 5 vaste contacten, met een absoluut maximum van 10 personen. Per bubbel bewaren we (tijdelijk) de contactgegevens van 1 persoon i.v.m. eventuele contact tracing.
 • Omdat onze zaalcapaciteit zeer sterk beïnvloed wordt door de grootte van de bubbels, vragen we om de bubbels zoveel mogelijk te maximaliseren door bv. goed af te spreken met het gezin en (vaste) vrienden. 
 • Ons ticketsysteem geeft jouw bubbel automatisch de beste beschikbare zitjes in de op dat moment geldende zaalopstelling. Er wordt telkens rekening gehouden met de meest recente veiligheidsmaatregelen.
 • Bij uitverkochte voorstellingen vragen we om je toch in te schrijven op de wachtlijst. Bij capaciteitsverhogingen of een extra voorstelling geven we je dan een seintje.
 • We contacteren alle tickethouders +/- 1 week voor de activiteit met alle praktische info (behalve bij films).
 • In de schouwburg draagt iedereen (12+) tijdens de voorstellingen een mondmasker om zichzelf en de anderen te beschermen. 

Voor de vormingsactiviteiten zijn dit aandachtspunten:

 • De capaciteit van onze cursuslokalen is door de huidige coronamaatregelen jammer genoeg beperkt en sommige activiteiten zijn snel volzet.
 • Tijdens de activiteiten draagt iedereen (12+) een mondmasker om zichzelf en de anderen te beschermen. 
 • We contacteren alle deelnemers +/- 1 week voor de activiteit met alle praktische info.
 • Bij volzette activiteiten vragen we om je toch in te schrijven op de wachtlijst. We doen samen met de lesgevers ons best om eventueel extra workshops of cursussen in te plannen.

Algemeen vragen we voor alle activiteiten:

 • Kom tijdig naar Ter Dilft, zodat je in alle rust en veilig kan genieten en ontspannen.
 • Blijf thuis als je ziek bent of in de week voor de activiteit symptomen vertoonde. Personen uit een risicogroep bezoeken de activiteiten op eigen verantwoordelijkheid.

We danken iedereen nu al voor het begrip en de flexibiliteit. We kijken er echt naar uit om jullie zeer binnenkort in de beste omstandigheden te kunnen ontvangen en samen te kunnen genieten!

Alle nieuws