Bedrijvenpool Ter Dilft

Met de vzw Bijzondere Culturele Activiteiten Ter Dilft slaan we een brug tussen bedrijfsleven en cultuur.

De vzw Bijzondere Culturele Activiteiten Ter Dilft 2024-2025: 

Advocatenkantoor Bart Schuermans
Bouwbedrijf Weckx-Van Pellicom
Brabo Immo
Brijs nv
Erik Schilders bvba
Friesland Campina
Muyshondt Electro Service
overHOREN hoorcentrum
Studio Klein Brabant
Think Global bvba
Topfloor
Waumans André

Bedrijven met een hart voor cultuur!

Eind jaren ’80 werd de bouw van de nieuwe schouwburg van cultuurcentrum Ter Dilft gestart. De schaalvergroting en toegenomen technische professionaliteit die dit project met zich meebracht, was meteen de aanzet om op zoek te gaan naar mogelijkheden om cultuur en het bedrijfsleven op een interessante manier aan elkaar te linken. 

Ter Dilft besloot om een ‘bedrijvenpool’ op te richten. In 1990 werden een aantal bedrijven gecontacteerd en warm gemaakt voor dit initiatief.  Aanvankelijk besloten een 10-tal bedrijfsleiders om zich te engageren in de vzw Bijzondere Culturele Activiteiten Ter Dilft. Intussen, 30 jaar later, is het aantal bedrijven alleen maar toegenomen! 

Het persoonlijke contact met de bedrijfsleiders is belangrijk. Het biedt ons de kans om met elk van hen een kwalitatieve en stabiele relatie op te bouwen. Daarom wordt het aantal leden van de bedrijvenpool bewust op circa 20 bedrijven gehouden. Anderzijds verhoogt hiermee ook de waarde van de bedrijvenpool: elk bedrijf weet zich opgenomen in een uniek regionaal netwerk. 

Jaarlijks, voor de bekendmaking van het nieuwe aanbod aan het grote publiek, selecteert de pool een vijftal ‘bijzondere culturele manifestaties’. Dit zijn voorstellingen/activiteiten die wat extra financiële ruggensteun goed kunnen gebruiken. Door de inbreng van de bedrijvenpool kunnen we ze betaalbaar aanbieden aan onze bezoekers. Zowel grote namen als voorstellingen die omwille van hun eigenheid wat uit de band springen, worden door de pool ondersteund. De bedrijvenpool verlaagt het risico door soms bewust te kiezen voor minder vanzelfsprekende voorstellingen.

Elk bedrijf krijgt voor deze ‘bijzondere manifestaties’ 40 vrijkaarten. Deze vrijkaarten kan men als bedrijf zelf spreiden over de verschillende poolvoorstellingen. Na elke poolvoorstelling bieden we de bedrijfsleiders en hun genodigden een receptie aan. Naast de poolvoorstellingen en bijhorende recepties kunnen alle poolleden ook telkens twee vrijkaarten opvragen voor elke voorstelling en film die georganiseerd wordt door het cultuurcentrum. Van deze mogelijkheid wordt meer en meer gebruik gemaakt.

Als extra return geeft Ter Dilft de leden van de bedrijvenpool ook de nodige publicitaire aandacht.

Een dynamische joint venture tussen bedrijfswereld en cultuurcentrum Ter Dilft!

Via kunst en cultuur mensen mee optillen en verbinden, is deel van de missie van Ter Dilft. Weten dat we dat kunnen realiseren dankzij een groep van bedrijven ‘op dezelfde golflengte’ is een zegen. Anderzijds kunnen de bedrijven er blindelings op vertrouwen dat we hun imago niet schaden. Hun actuele en open blik wordt door het kwalitatieve aanbod van Ter Dilft alleen maar versterkt.

Willem Rosiers

Meer info?

Neem dan contact op met:
Griet Ivens, directeur, 03 890 69 40, directie@terdilft.be

Naar top