naar top
CC Ter Dilft

Scholen en Ter Dilft

Voor de leerlingen van zowel het kleuter- en basisonderwijs als het secundair onderwijs heeft cultuurcentrum Ter Dilft een specifiek programma.

In nauwe samenwerking met de collega’s van cc Binder uit Puurs-Sint-Amands bieden we elk schooljaar een gevarieerd en boeiend scholenprogramma aan voor alle leeftijden.

Meer info over alle voorstellingen vind je via de links voor kleuters, lager onderwijs en secundair onderwijs op de website.

De schoolvoorstellingen voor 2022-2023 zullen ten laatste dinsdag 14/06/22 online staan. Op dinsdag 14/06 worden ook alle scholen geïnformeerd via mail.

Er kan vanaf dan gereserveerd worden tot vrijdag 30/09/22.

PRAKTISCH

Waar?

De locaties van voorstellingen en films zijn expliciet vermeld op de website. 

Wanneer?

We beginnen stipt; tracht dus tijdig aanwezig te zijn zodat andere scholen niet moeten wachten. Als de aanvangsuren wijzigen, verwittigen wij alle betrokkenen.

Reserveren?

Reserveren kan tot vrijdag 30 september 2022 via scholen@terdilft.be. Inlichtingen bij Vincent Cloots (secretariaat), 03 293 28 02 of Bart Wauters (programmatie), 03 890 69 37. 

Bevestigen?

Wij proberen zo snel mogelijk alle reservaties te bevestigen via mail. Voor sommige producties kunnen we slechts één of twee voorstellingen boeken. Bij het verwerken van de reservaties kunnen we dan enkel rekening houden met de volgorde van reserveren. Bij meerdere voorstellingen proberen we in overleg met de scholen alle groepen zo goed mogelijk te verdelen over de verschillende tijdstippen.

Annuleren?

Indien je school om een of andere reden absoluut niet naar de geplande voorstelling kan komen, verwittig ons dan zo snel mogelijk. Annuleren (na eerdere bevestiging) betekent 50% van de verschuldigde som betalen.
Door overmacht (bv. door ziekte van een acteur) kunnen we genoodzaakt zijn een activiteit van datum te veranderen of zelfs te annuleren. We doen er alles aan om dat te vermijden maar soms kan het echt niet anders. We proberen iedereen dan zo vlug mogelijk te verwittigen en een oplossing te zoeken.

Ter plekke?

Bij aankomst in Ter Dilft of op de locatie vragen we om het exact aantal leerlingen door te geven aan het secretariaat of onze medewerkers. Zij begeleiden de groepen naar de voorstelling. Wij rekenen er op dat begeleidende leerkrachten voldoende toezicht houden op hun leerlingen. We vragen dit nadrukkelijk als uiting van respect en beleefdheid tegenover de gezelschappen, andere scholen en het cultuurcentrum.

Betalen?

Na de voorstelling wordt er naar de betrokken scholen een factuur opgestuurd. Om dit zo correct mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat wij over de exacte leerlingenaantallen en contactgegevens beschikken. Omdat deze verzending maandelijks gebeurt, kan het enkele weken duren voor de school een factuur ontvangt.

Gratis vervoer?

Gratis met de klas de bus op naar een schoolvoorstelling? Dat kan dankzij dynamoOPWEG. Klik hier voor meer informatie.

Corona?

Alle schoolvoorstellingen zijn conform eventuele veiligheidsvoorschriften. We werken (indien nodig) met klas/schoolbubbels en respecteren bij het ontvangen van de verschillende scholen de geldende maatregelen. Alle scholen krijgen tijdig alle praktische info i.v.m. hun bezoek aan Ter Dilft toegestuurd via mail. 

EXTRA’S

Lesmappen

Als een groep leerlingen goed is voorbereid op de inhoud van een voorstelling, de theatercodes kent en het enthousiasme van de leerkracht voelt, is een voorstelling al zo goed als geslaagd. Daarom proberen we bij elke podiumvoorstelling samen met de gezelschappen online een lesmap te voorzien waarmee je met de leerlingen aan de slag kan. We willen een warme oproep doen om dit materiaal ook effectief te gebruiken!

JEF: meer dan film

In het lesmateriaal bij de films vind je info over filmproductie, personages, verhaal… Bovendien wordt de lesmap aangevuld met opdrachten en uitdagende werkvormen om na de film in de klas verder te werken. Prikkel je leerlingen want een film maakt vaak veel los.
Het lesmateriaal van Lessen in het Donker belicht in de eerste plaats de film zelf, zonder meteen te verwijzen naar inhoud. Een zuiver thematische kapstok zorgt vaak voor een te fragmentarische bespreking waardoor de film al snel naar de achtergrond verdwijnt. Zowel stijl als inhoud aan bod laten komen, geeft een prikkelende kruisbestuiving, waarbij er heel wat raakvlakken zijn met de vakoverschrijdende eindtermen.
Samen met JEF wordt het lesmateriaal steeds verder uitgediept, zowel op papier als online. Op www.jeugdfilm.be , een website met digitale aanvullingen op elke lesmap, kan je terecht voor stills, YouTube-fragmenten, interviews, quotes… Een handig middel om de leerlingen vóór de film op te warmen of na de voorstelling te laten reageren!
Alle schoolfilms worden visueel ingeleid. JEF gaat hiervoor aan de slag met regisseurs, acteurs, filmkenners…

Nieuw! Voor De Show

Voor De Show is een interactief, digitaal spel om leerlingen uit het lager onderwijs warm te maken voor hun schoolvoorstelling. Tijdens één lesuur leren je leerlingen over theatercodes, krijgen een virtuele rondleiding in Ter Dilft en stelen ze zelf de show met creatieve opdrachten (tekenen, schrijven of uitbeelden). En dat alles met een minimale voorbereidingstijd. In de klas start je het spel eenvoudig via het digibord of via de laptop en de projector. Vanaf dan wijst het theaterspookje Theo de weg. Klaar voor de show? Tot binnenkort!
Meer info over Voor De Show.

De Theaterkoffer

Ter Dilft beschikt over een Theaterkoffer, geschikt voor de lagere school. Deze koffer werd ontwikkeld door HETPALEIS, het Antwerps theaterhuis voor kinderen, jongeren en kunstenaars. Binnenin de felblauwe Theaterkoffer schuilt een miniatuurtheater met een echte scène, een voordoek, spots, decorelementen en zetels. De koffer is educatief en visueel erg aantrekkelijk. Leerlingen leren op die manier wat er bij een voorstelling komt kijken, alvorens die op scène staat. Ook het kijkgedrag en de theatercodes kunnen op een speelse manier worden aangebracht. De koffer bevat materialen voor grappige spelopdrachten en een uitgewerkt lessenpakket. Je kan de koffer reserveren aan 25 euro per week.

Open aanbod: 50% korting!

Naast onze schoolprogrammatie overdag laten we leerlingen ook graag proeven van onze open avond- en namiddagactiviteiten. Daarom doen we een extra inspanning voor kinderen en jongeren. Iedereen van 0 tot en met 18 jaar krijgt 50% korting op de basisprijs bij voorstellingen en films. We hopen samen met de leerkrachten zo leerlingen te stimuleren om bv. in het kader van een schoolopdracht het aanbod van Ter Dilft te verkennen.

221007 Fernand Niet echt wel waar B (c) Mike Verbraeken.jpg 221011 BullyBully © Kamerich & Budwilowitz.jpg 221017 Kabam! B.jpg 221018 Engel B.jpg 221020 Connie & Zorba B (c) Clara Hermans.jpg 221115 Akke Akke Tuut B (c) Michiel Devijver.jpg 221121 Captain Nova B.jpg 221122 When Hitler Stole Pink Rabbit B.jpg 221125 followfollow B (c) Clara Hermans.jpg 221129 Mijn vlek B (c) Rocio Paris.jpg 221202 TAVERN MICHELLE B.jpg 230110 Sneeuw! B © Rudi Schuerewegen LR.jpg 230119 dOFt DUMMIES B2.jpg 230124 BRONKS THF (c) Clara Hermans .jpg 230131 licht, lichter, liegt B (c) Illias Teirlinck - 3.jpg 230203 De Wachters B (c) Sieglinde Wuyts Beelderig.jpg 230213 Mamma Boe Op zoek naar thuis B.jpg 230227 Flee B.jpg 230327 Mevrouw de Poes B (c) Greet Meert.jpg 230328 Pascale Platel B.jpg