naar top
CC Ter Dilft

Scholen en Ter Dilft

Voor de leerlingen van zowel het kleuter- en basisonderwijs als het secundair onderwijs heeft cultuurcentrum Ter Dilft een specifiek programma.

In nauwe samenwerking met de collega’s van cc Binder uit Puurs-Sint-Amands bieden we elk schooljaar een gevarieerd en boeiend scholenprogramma aan voor alle leeftijden.

Meer info over alle voorstellingen vind je via de links voor kleuters, lager onderwijs en secundair onderwijs op de website.

De schoolvoorstellingen voor 2022-2023 zullen vanaf dinsdag 14/06/22 online staan. Op dat moment worden ook alle scholen geïnformeerd via mail.

Er kan gereserveerd worden tot vrijdag 23/09/22.

PRAKTISCH

Corona?

Alle schoolvoorstellingen zijn conform eventuele veiligheidsvoorschriften. We werken (indien nodig) met klas/schoolbubbels en respecteren bij het ontvangen van de verschillende scholen de geldende maatregelen. Alle scholen krijgen tijdig alle praktische info i.v.m. hun bezoek aan Ter Dilft toegestuurd via mail. 

Waar?

De locaties van voorstellingen en films zijn expliciet vermeld op de website. 

Wanneer?

We beginnen stipt; tracht dus tijdig aanwezig te zijn zodat andere scholen niet moeten wachten. Als de aanvangsuren wijzigen, verwittigen wij alle betrokkenen.

Reserveren?

Reserveren kan tot vrijdag 23 september 2022 via scholen@terdilft.be. Inlichtingen bij Vincent Cloots (secretariaat), 03 293 28 02 of Bart Wauters (programmatie), 03 890 69 37. 

Bevestigen?

Wij proberen zo snel mogelijk alle reservaties te bevestigen via mail. Voor sommige producties kunnen we slechts één of twee voorstellingen boeken. Bij het verwerken van de reservaties kunnen we dan enkel rekening houden met de volgorde van reserveren. Bij meerdere voorstellingen proberen we in overleg met de scholen alle groepen zo goed mogelijk te verdelen over de verschillende tijdstippen.

Annuleren?

Indien je school om een of andere reden absoluut niet naar de geplande voorstelling kan komen, verwittig ons dan zo snel mogelijk. Annuleren (na eerdere bevestiging) betekent 50% van de verschuldigde som betalen.
Door overmacht (bv. door ziekte van een acteur) kunnen we genoodzaakt zijn een activiteit van datum te veranderen of zelfs te annuleren. We doen er alles aan om dat te vermijden maar soms kan het echt niet anders. We proberen iedereen dan zo vlug mogelijk te verwittigen en een oplossing te zoeken.

Ter plekke?

Bij aankomst in Ter Dilft of op de locatie vragen we om het exact aantal leerlingen door te geven aan het secretariaat of onze medewerkers. Zij begeleiden de groepen naar de voorstelling. Wij rekenen er op dat begeleidende leerkrachten voldoende toezicht houden op hun leerlingen. We vragen dit nadrukkelijk als uiting van respect en beleefdheid tegenover de gezelschappen, andere scholen en het cultuurcentrum.

Betalen?

Na de voorstelling wordt er naar de betrokken scholen een factuur opgestuurd. Om dit zo correct mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat wij over de exacte leerlingenaantallen en contactgegevens beschikken. Omdat deze verzending maandelijks gebeurt, kan het enkele weken duren voor de school een factuur ontvangt.

Gratis vervoer?

Gratis met de klas de bus op naar een schoolvoorstelling? Dat kan dankzij dynamoOPWEG. Klik hier voor meer informatie.

EXTRA’S

Lesmappen

Als een groep leerlingen goed is voorbereid op de inhoud van een voorstelling, de theatercodes kent en het enthousiasme van de leerkracht voelt, is een voorstelling al zo goed als geslaagd. Daarom proberen we bij elke podiumvoorstelling samen met de gezelschappen online een lesmap te voorzien waarmee je met de leerlingen aan de slag kan. We willen een warme oproep doen om dit materiaal ook effectief te gebruiken!

JEF: meer dan film

In het lesmateriaal bij de films vind je info over filmproductie, personages, verhaal… Bovendien wordt de lesmap aangevuld met opdrachten en uitdagende werkvormen om na de film in de klas verder te werken. Prikkel je leerlingen want een film maakt vaak veel los.
Het lesmateriaal van Lessen in het Donker belicht in de eerste plaats de film zelf, zonder meteen te verwijzen naar inhoud. Een zuiver thematische kapstok zorgt vaak voor een te fragmentarische bespreking waardoor de film al snel naar de achtergrond verdwijnt. Zowel stijl als inhoud aan bod laten komen, geeft een prikkelende kruisbestuiving, waarbij er heel wat raakvlakken zijn met de vakoverschrijdende eindtermen.
Samen met JEF wordt het lesmateriaal steeds verder uitgediept, zowel op papier als online. Op www.jeugdfilm.be , een website met digitale aanvullingen op elke lesmap, kan je terecht voor stills, YouTube-fragmenten, interviews, quotes… Een handig middel om de leerlingen vóór de film op te warmen of na de voorstelling te laten reageren!
Alle schoolfilms worden visueel ingeleid. JEF gaat hiervoor aan de slag met regisseurs, acteurs, filmkenners…

De Theaterkoffer

Ter Dilft beschikt over een Theaterkoffer, geschikt voor de lagere school. Deze koffer werd ontwikkeld door HETPALEIS, het Antwerps theaterhuis voor kinderen, jongeren en kunstenaars. Binnenin de felblauwe Theaterkoffer schuilt een miniatuurtheater met een echte scène, een voordoek, spots, decorelementen en zetels. De koffer is educatief en visueel erg aantrekkelijk. Leerlingen leren op die manier wat er bij een voorstelling komt kijken, alvorens die op scène staat. Ook het kijkgedrag en de theatercodes kunnen op een speelse manier worden aangebracht. De koffer bevat materialen voor grappige spelopdrachten en een uitgewerkt lessenpakket. Je kan de koffer reserveren aan 25 euro per week.

Open aanbod: 50% korting!

Naast onze schoolprogrammatie overdag laten we leerlingen ook graag proeven van onze open avond- en namiddagactiviteiten. Daarom doen we een extra inspanning voor kinderen en jongeren. Iedereen van 0 tot en met 18 jaar krijgt 50% korting op de basisprijs bij voorstellingen en films. We hopen samen met de leerkrachten zo leerlingen te stimuleren om bv. in het kader van een schoolopdracht het aanbod van Ter Dilft te verkennen.

210930 De H van Humboldt (c) Joris Ceuppens B.jpg 211012 PIT (c) Karolina Maruszak B 02.jpg 211014 Minuscule 2 B.jpg 211019 Dikkie Dik en de taart (c) Jet Boeke B 02.jpg 211028 Alpha Be^ta (c) U¨sto¨ko¨s B.jpg 211109 Wolfwalkers B.jpg 211118 Rita & Krokodil 3 B.jpg 220117 Tuning People & BRONKS Rita (c) Clara Hermans B.jpg 220126 Een Jihad van Liefde (c) Koen Broos B.jpg 220201 Pahuna B.jpg 220208 Kom Wel (c) Jeroen Vanneste B 02.jpg 220214 Hetty Helsmoortel B.jpg 220315 GEEL (c) Willem Schalekamp B.jpg 220322 Drie sterke vrouwen (c) Sarah Yu Zeebroek B 01.jpg 220324 Ridder Muis B.jpg 220426 BAM (c) Thomas Dhanens B 01.jpg 220607 compagnie barbarie (c) Franky Verdickt B 02.jpg