naar top
CC Ter Dilft

Scholen en Ter Dilft

Voor de leerlingen van zowel het kleuter- en basisonderwijs als het secundair onderwijs heeft cultuurcentrum Ter Dilft een specifiek programma. Vanaf nu wordt er geen specifieke brochure meer verstuurd, maar staat alles online.

PRAKTISCH

Waar?

De locaties van voorstellingen en films zijn expliciet vermeld op de website. Door de verbouwingen van Ter Dilft kunnen we slechts heel uitzonderlijk gebruik maken van de schouwburg. Logischerwijze zijn er heel wat activiteiten voor scholen op verschillende locaties. In nauwe samenwerking met de collega’s van CC De Kollebloem uit Puurs hebben we een gevarieerd en boeiend programma voor alle leeftijden uitgewerkt.

Wanneer?

We beginnen stipt; tracht dus tijdig aanwezig te zijn zodat andere scholen niet moeten wachten. Als de aanvangsuren wijzigen, verwittigen wij alle betrokkenen.

Reserveren?

Reserveren kan tot vrijdag 23 september 2016 via mail. Inlichtingen bij Bart Wauters, 03 890 69 37 of bart.wauters@terdilft.be 

Bevestigen?

Wij proberen zo snel mogelijk alle reservaties te bevestigen via mail of brief. Voor sommige producties kunnen we slechts één of twee voorstellingen boeken. Bij het verwerken van de reservaties kunnen we dan enkel rekening houden met de volgorde van reserveren. Bij meerdere voorstellingen proberen we in overleg met de scholen alle groepen zo goed mogelijk te verdelen over de verschillende tijdstippen.

Annuleren?

Indien je school om een of andere reden absoluut niet naar de geplande voorstelling kan komen, verwittig ons dan zo snel mogelijk. Annuleren (na eerdere bevestiging) betekent 50% van de verschuldigde som betalen.
Door overmacht (bv. door ziekte van een acteur) kunnen we genoodzaakt zijn een activiteit van datum te veranderen of zelfs te annuleren. We doen er alles aan om dat te vermijden maar soms kan het echt niet anders. We proberen iedereen dan zo vlug mogelijk te verwittigen en een oplossing te zoeken.

Ter plekke?

Bij aankomst in Ter Dilft of op de locatie vragen we om het exact aantal leerlingen door te geven aan het secretariaat of onze medewerkers. Zij begeleiden de groepen naar de voorstelling. Wij rekenen er op dat begeleidende leerkrachten voldoende toezicht houden op hun leerlingen. We vragen dit nadrukkelijk als uiting van respect en beleefdheid tegenover de gezelschappen, andere scholen en het cultuurcentrum.

Betalen?

Na de voorstelling wordt er naar de betrokken scholen een betalingsverzoek via Ticketmatic gestuurd. Om dit zo correct mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat wij over de exacte leerlingenaantallen en contactgegevens beschikken. Omdat deze verzending maandelijks gebeurt, kan het enkele weken duren voor de school een factuur ontvangt.

Gratis vervoer?

Gratis met de klas de bus op naar een schoolvoorstelling? Dat kan dankzij dynamoOPWEG. Klik hier voor meer informatie.”

EXTRA’S

Lesmappen

Als een groep leerlingen goed is voorbereid op de inhoud van een voorstelling, de theatercodes kent en het enthousiasme van de leerkracht voelt, is een voorstelling al zo goed als geslaagd. Daarom proberen we bij elke podiumvoorstelling samen met de gezelschappen online een lesmap te voorzien waarmee je met de leerlingen aan de slag kan. We willen een warme oproep doen om dit materiaal ook effectief te gebruiken!

Lessen in het Donker

In het lesmateriaal bij de films vind je info over filmproductie, personages, verhaal… Bovendien wordt de lesmap aangevuld met opdrachten en uitdagende werkvormen om na de film in de klas verder te werken. Prikkel je leerlingen want een film maakt vaak veel los.
Het lesmateriaal van Lessen in het Donker belicht in de eerste plaats de film zelf, zonder meteen te verwijzen naar inhoud. Een zuiver thematische kapstok zorgt vaak voor een te fragmentarische bespreking waardoor de film al snel naar de achtergrond verdwijnt. Zowel stijl als inhoud aan bod laten komen, geeft een prikkelende kruisbestuiving, waarbij er heel wat raakvlakken zijn met de vakoverschrijdende eindtermen.
Samen met Jekino wordt het lesmateriaal steeds verder uitgediept, zowel op papier als online. Op www.filmfiches.be , een website met digitale aanvullingen op elke lesmap, kan je terecht voor stills, YouTube-fragmenten, interviews, quotes… Een handig middel om de leerlingen vóór de film op te warmen of na de voorstelling te laten reageren!
Alle schoolfilms worden visueel ingeleid. Lessen in het Donker gaat hiervoor aan de slag met regisseurs, acteurs, filmkenners…

De Theaterkoffer

Ter Dilft beschikt over een Theaterkoffer, geschikt voor de lagere school. Deze koffer werd ontwikkeld door HETPALEIS, het Antwerps theaterhuis voor kinderen, jongeren en kunstenaars. Binnenin de felblauwe Theaterkoffer schuilt een miniatuurtheater met een echte scène, een voordoek, spots, decorelementen en zetels. De koffer is educatief en visueel erg aantrekkelijk. Leerlingen leren op die manier wat er bij een voorstelling komt kijken, alvorens die op scène staat. Ook het kijkgedrag en de theatercodes kunnen op een speelse manier worden aangebracht. De koffer bevat materialen voor grappige spelopdrachten en een uitgewerkt lessenpakket. Je kan de koffer reserveren aan 25 euro per week.

Open aanbod: 50% korting!

Naast onze schoolprogrammatie overdag laten we leerlingen ook graag proeven van onze open avond- en namiddagactiviteiten. Daarom doen we een extra inspanning voor kinderen en jongeren. Iedereen van 0 tot en met 18 jaar krijgt 50% korting op de basisprijs bij voorstellingen en films. We hopen samen met de leerkrachten zo leerlingen te stimuleren om bv. in het kader van een schoolopdracht het aanbod van Ter Dilft te verkennen.

 

160928 4HOOG B17 (c) Els Deventer 160929 tg Elektra B (c) Kurt Van der Elst.jpg 161004 Kiwi en Strit B4.jpg 161020 4HOOG woesj B9.jpg 161025 Reis naar het Noorden B21.jpg 161115 BRUT Villanella B (c) Ans Brys.jpg 161129 Siv gaat logeren B30.jpg 170110 Operation arctic B34.jpg 170124 quand on a 17 ans B50.jpg 170221 duizend dingen achter deuren B57.jpg 170224 Laika Bos B (c) Kathleen Michiels.jpg 170307 Picallili B64.jpg 170309 Studio ORKA.jpg 170424 DE KOLONIE MT B.jpg 170529 cie frieda B84.jpg Scholen en Ter Dilft B.jpg